Priser

Pris på bestyrelsesarbejde aftales individuelt og afhænger af opgavens karakter.

”Time is of more
value than money.
You can get more money,
but you cannot get
more time”

Jim Rohn