Løbende sparring

Udover naturligvis at møde velforberedt og deltage i bestyrelsesmøderne, yder Lars Juhl løbende sparring til den administrerende direktør og bringer gerne de øvrige bestyrelsesmedlemmer i spil imellem bestyrelsesmøderne, når dette skønnes at skabe værdi.

Lars Juhl har en proaktiv tilgang til bestyrelsesarbejde og virksomhedsledelse, og han har for længst erkendt, at den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den selv.

”If you don’t create
your reality, your reality
will create you”

Lizzie West

"We make a living by
what we get,
we make a life by
what we give”

Sir Winston Churchill